NEJ til Oprustning

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring ved afgivelse af underskrift på NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitiks hjemmeside

Oplysning om det samtykke du accepterer ved at afgive din underskrift på en underskriftsindsamling på vores hjemmeside.

Samtykkeerklæring
Der gives samtykke til at nedenstående organisation behandler dine persondata:

NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NtO)
Dataansvarlig:  Steen Folke
Frydendalsvej 11, 1.
1809 Frederiksberg C

Dine persondata behandles med følgende formål: Håndtering af underskrifter afgivet på NtOs hjemmeside. Når du deltager i en underskriftsindsamling på en hjemmeside udgivet af NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, opbevarer vi dine indtastede data med det formål at kunne vise hvor mange personer der har skrevet under på underskriftsindsamlingen og dermed tilkendegivet deres støtte til den givne sag.

Vi beder om din e-mail og dit telefonnummer for at sikre os, at alle underskrifter er legitime og for senere at kunne spørge, om du vil støtte NtO gennem et medlemsskab. Ved afgivelse af din underskrift accepterer du dette samt at vi kan tilmelde dig til et eller flere af vores nyhedsbreve. Du kan efterfølgende, til en hver tid, frabede dig henvendelser fra os. Vi behandler ikke dine persondata til andre formål end de ovenfor listede.
Vi anvender kun denne type data om dig.

Hvordan trækkes samtykke tilbage?
Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til lissi@nejtiloprustning.dk