NEJ til Oprustning

Arrangementer

Afholdte arrangementer

November 6, 2022  kl: 13:00 - 15:00USA’s ambassade

Søndag d. 6. november 2022 fra kl. 13 til ca. 15 afholdt Nej til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik sammen med en række organisationer en Mini March Mod Atomvåben, Oprustning og Militarisering. Se pressemeddelelsen her. Og en flyer for arrangementet her.

Talsperson for NTO, Steen Folke talte ved USAs ambassade. Han vendte sig mod oprustning og krigsretorik i både Øst og Vest. Og talte for at forbyde atomvåben. Læs hele Folkes tale her.

Knud Vilby, medlem af NTOs OMTÆNKE-tank holdt tale ved Ruslands ambassade. Han forestillede sig at “et nyt Folketing sagde, at de 18 årlige milliarder til forsvar, naturligvis ikke bare er til våben og soldater i det militære forsvar, men til forsvar mod alle de sikkerhedstrusler, der truer os og verden. Klimaindsatsen, fredsindsatsen ikke blot i Europa men også i andre dele af verden, indsatsen for den natur og biodiversitet, vi alle baserer vores liv på, kampen mod konfliktskabende fattigdom og sult.” Læs hele Vilbys tale her.

Tarja Cronberg, fredsforsker og medlem af NTOs OMTÆNKE-tank holdt tale ved Christiansborg. Hun fortalte bl.a. hvordan 122 lande i FN har godkendt en aftale der gør atomvåben illegale. Men atomvåbenlande og lande hvis forsvar bygger på en atomvåbenparaply som fx Danmarks modsætter sig denne aftale. Læs hele Cronbergs tale her.

October 24, 2022  kl: 19:00 - 21:00Byens Hus, Gl. Byrådssal

Fredsinitiativet i Roskilde afholder på FN-dagen d. 24. oktober 2022 en paneldebat “Krigen må stoppes! FN som fredsforhandler?” kl. 19 – 21 i Byens Hus, Gl. Byrådssal. I panelet sidder Line Lauridsen, Aktive imod krig, Susanne Possing, Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik og Christian Juhl (MF Enhedslisten)

October 13, 2022Kafé Kloden, Odense

Talsperson for Nej til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing holdt 13. oktober 2022  oplæg og fremtidsværksted om Global sikkerhed på Kafé Kloden i Odense. Oplægget svarede til talen her. Billeder fra fremtidsværkstedet kan ses på NTOs Facebookside her

October 6, 2022Rigsdagsgården ved Christiansborg

Talsperson for Nej til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing holdt 6. oktober 2022 tale ved Klimapåmindelsens gademøde i Rigsdagsgården ved Christiansborg: “Klimakrisen kræver dramatisk CO2-reduktion. Krigen i Ukraine kalder på global sikkerhed – ikke accept af militær konfrontation og oprustning”. Talen kan læses her

August 23, 2022  kl: 16:00Rådhuspladsen, København

Tirsdag den 23. august afholdes Danish Defence Annual Conference i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København.
Som modsvar indkalder bl.a. Fredsinitiativet og Extinction Rebellion (XR) til demonstrationer på Rådhuspladsen i København

Kl. 16 vil Laura Horn fra NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik holde tale når XR og Den Demokratiske Klima- & Naturlov er værter for et ”borgerting” på Rådhuspladsen
Borgertinget er et sted for demokratisk engagement, åben diskussion, og kollektiv beslutningstagen. Tinget vil denne dag fokusere på sammenhængene mellem den rådende militære oprustning og dens negative indvirkning på klimakrisen og på sikkerheden for os alle

May 17, 2022  kl: 16:00 - 18:00Mellemfolkeligt Samvirke

Finsk-danske TARJA CRONBERG taler om
HVORDAN KAN VI UNDGÅ ATOMKRIG?
Mødet finder sted hos Mellemfolkeligt Samvirke
Community Hall, 1. sal over gården, Fælledvej 12, 2200 København N
Læs også samtalen med Tarja Cronberg om muligt finsk medlemskab af NATO i Dagbladet Information her