NEJ til Oprustning

Omtænke-tanken

OMTÆNKE-TANK om bæredygtig sikkerhedspolitik

Som led i initiativet ”Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik” er der oprettet en OMTÆNKE-tank.

Vi lægger os i forlængelse af Olof Palmes Uafhængige Kommission om Nedrustning og Sikkerhed, som midt under den kolde krig i 1982 slog fast, at nationer og befolkninger kun kan føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. De talte dengang om Fælles Sikkerhed. I en aktuel opfølgning af denne kommission peges der ud over sikkerhedspolitik i traditionel forstand på en række andre trusler som må adresseres.

Ud fra dette alternativ til den fremherskende opslutning til militær overlegenhed ønsker vi med begrebet ”bæredygtig sikkerhedspolitik” at lægge op til en konkretisering af hvilke andre politikområder og udfordringer der skal indgå i en sikkerhedspolitik i dag.

Som udgangspunkt har vi fokus på tre områder:

  • Spørgsmålet om hvordan militært forsvar kan indrettes så det ikke truer andre, men tjener til at etablere fælles sikkerhed
  • Den globale ulighed og ressourcefordeling som trussel mod sikkerheden, lokalt, regionalt og langs både Nord-Syd (I-/ulande) og Øst-Vest akserne (Kina, Rusland/USA, Japan og EU)
  • Klimakrisen truer hele planetens sikkerhed

OMTÆNKE-tanken har til opgave at analysere og dokumentere forhold og udviklinger som skaber nye konflikter og trusler mod sikkerheden.

OMTÆNKE-tankens opgaver:

NTO samarbejder i OMTÆNKE-tanken med mennesker med viden og indsigt inden for sikkerhedspolitik i snæver forstand, men også på en række af de områder vi mener er centrale for en bæredygtig sikkerhedspolitik.

OMTÆNKE-tanken vil udarbejde et debatoplæg om hvad sikkerhedspolitik kan være, herunder især

  • Konkretisere begrebet ”bæredygtig sikkerhedspolitik” i form af en mere udførlig og diskuterende version af NTO-grundlagets skitsemæssige argumentation for at sikkerhedspolitik bør forstås som andet og mere end evnen til at sikre egen (stats) eksistens og integritet gennem militær styrke og andre former for magt til at påføre andre (stater) skade
  • Opliste forskellige trusler og problemområder (som den globale ulighed og klima- og biodiversitetskrisen, krisen i demokratierne, autokratiernes (gen)komst mv.) som bør anskues som sikkerhedsproblemer i sig selv, udrede på hvilke måder de giver anledning til konflikter, og hvordan de hænger sammen med det der i mere traditionel forstand opfattes som sikkerhedspolitik.

OMTÆNKE-tanken er selvsupplerende, men har pt. følgende medlemmer:

Agger,  Peder
Auring, Uffe Kaels
Bendsen, Palle
Bryld, Claus
Boje, Thomas
Cronberg, Tarja
Dahlerup, Drude
Folke, Steen
Pertou-Mach, Trine
Petersen, Karen Helveg
Possing, Susanne
Salling Olesen, Henning
Schneidermann, Hasse
Stockmarr, Leila
Vilby, Knud