NEJ til Oprustning

Omtænke-tanken

OMTÆNKE-TANK om bæredygtig sikkerhedspolitik

Som led i initiativet ”Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik” er der oprettet en OMTÆNKE-tank. Dens første udgivelse: BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK. En nødvendig omtanke, marts 2023 kan hentes her

Vi lægger os i forlængelse af Olof Palmes Uafhængige Kommission om Nedrustning og Sikkerhed, som midt under den kolde krig i 1982 slog fast, at nationer og befolkninger kun kan føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. De talte dengang om Fælles Sikkerhed. I en aktuel opfølgning af denne kommission peges der ud over sikkerhedspolitik i traditionel forstand på en række andre trusler som må adresseres.

Ud fra dette alternativ til den fremherskende opslutning til militær overlegenhed ønsker vi med begrebet ”bæredygtig sikkerhedspolitik” at lægge op til en konkretisering af hvilke andre politikområder og udfordringer der skal indgå i en sikkerhedspolitik i dag.

Som udgangspunkt har vi fokus på tre områder:

  • Spørgsmålet om hvordan militært forsvar kan indrettes så det ikke truer andre, men tjener til at etablere fælles sikkerhed
  • Den globale ulighed og ressourcefordeling som trussel mod sikkerheden, lokalt, regionalt og langs både Nord-Syd (I-/ulande) og Øst-Vest akserne (Kina, Rusland/USA, Japan og EU)
  • Klimakrisen truer hele planetens sikkerhed

OMTÆNKE-tanken har til opgave at analysere og dokumentere forhold og udviklinger som skaber nye konflikter og trusler mod sikkerheden.

OMTÆNKE-tankens opgaver:

NtO samarbejder i OMTÆNKE-tanken med mennesker med viden og indsigt inden for sikkerhedspolitik i snæver forstand, men også på en række af de områder vi mener er centrale for en bæredygtig sikkerhedspolitik.

OMTÆNKE-tanken vil udarbejde et debatoplæg om hvad sikkerhedspolitik kan være, herunder især

  • Konkretisere begrebet ”bæredygtig sikkerhedspolitik” i form af en mere udførlig og diskuterende version af NTO-grundlagets skitsemæssige argumentation for at sikkerhedspolitik bør forstås som andet og mere end evnen til at sikre egen (stats) eksistens og integritet gennem militær styrke og andre former for magt til at påføre andre (stater) skade
  • Opliste forskellige trusler og problemområder (som den globale ulighed og klima- og biodiversitetskrisen, krisen i demokratierne, autokratiernes (gen)komst mv.) som bør anskues som sikkerhedsproblemer i sig selv, udrede på hvilke måder de giver anledning til konflikter, og hvordan de hænger sammen med det der i mere traditionel forstand opfattes som sikkerhedspolitik.

OMTÆNKE-tanken er selvsupplerende, men har pt. følgende medlemmer:

Agger,  Peder
Bendsen, Palle
Boje, Thomas
Cronberg, Tarja
Dahlerup, Drude
Folke, Steen
Petersen, Karen Helveg
Possing, Susanne
Salling Olesen, Henning
Vilby, Knud

 

 

OMTÆNKE-tanken udgiver 2. marts 2023 pamfletten Bæredygtig sikkerhedspolitik – en nødvendig omtanke. I erkendelse af de mange, indbyrdes og komplekst forbundne kriser, som verden i dag er truet af, har OMTÆNKE-tanken undersøgt disse kriser og relationerne imellem dem og har udarbejdet et bud på hvilke problemer en bæredygtig sikkerhedspolitik skal levere et svar på. Formålet er at pamfletten kan bruges som grundlag for debat og analyse og føre til nytænkende indlæg i den sikkerhedspolitiske debat. Hent pamfletten her

 

OMTÆNKE-tanken under NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik modtog lørdag 11. november 2023 LIVIA Fondens pris 2023. Vi modtager prisen “som en anerkendelse af tænketankens faglige, og saglige måde at formidle ikke voldelige aspekter af sikkerhedspolitik.” Læs hele fondens motivation her. Prisen blev overrakt af Poul Erik Christoffersen, LIVIA Fonden og tidligere prismodtager Abdirashid Artan, BABA. Susanne Possing, Henning Salling Olesen og Steen Folke modtog prisen på vegne af de ti medlemmer af OMTÆNKE-tanken. Det skete ved et arrangement ‘Stories of Hope and LIVIA Awards’ i Nationalmuseets Festsal i København. Ved samme lejlighed modtog også initiativet Peace Engineers under den ukrainske fredsorganisation Dignity Space og Den Grønne Ungdomsbevægelse priser. Der blev afholdt to paneldebatter om ‘Conditions for Peace Work during Armed Conflict – Lessons from Ukraine, Syria and Beyond’ og om ‘Climate, Environment and Conflict – When Crises Interconnect’. Susanne Possing fra OMTÆNKE-tanken deltog i sidstnævnte. Læs hendes indledende indlæg her.