NEJ til Oprustning

Koordinationsudvalg

Koordinationsudvalget organiserer og koordinerer NTOs aktiviteter

Medlemmerne er:

Steen Folke
Henning Salling Olsen
Susanne Possing
Elsebeth Melgaard
Tove Jensen
Gunvor Auken
Lars Bo Petersen

 

Steen Folke

Talsperson, medlem af Koordinationsudvalget og Omtænke-tanken

Henning Salling Olesen

Talsperson, medlem af Koordinationsudvalget og Omtænke-tanken

Susanne Possing

Talsperson, medlem af Koordinationsudvalget og Omtænke-tanken

Elsebeth Melgaard

Medlem af Koordinationsudvalget

Lars Bo Petersen

Medlem af Koordinationsudvalget

Gunvor Auken

Medlem af Koordinationsudvalget

Tove Jensen

Medlem af Koordinationsudvalget