NEJ til Oprustning

Hvem vi er

Foranlediget af præsident Putins brutale krig i Ukraine – og det såkaldte Nationale Kompromis’ svar i form af drastisk oprustning – gik 60 mennesker sammen 6. april 2022 og stiftede organisationen ’Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig ’sikkerhed’.
Præsident Putins krig i Ukraine har ikke blot ødelagt livet for millioner af ukrainere og skabt de største flygtningestrømme i Europa siden 2. verdenskrig. Den har samtidig givet stødet til massiv militær oprustning i en række europæiske lande, inklusive Danmark. Samtidig har de sanktioner, der er indført overfor Præsident Putins regime, ført til en sikkerhedspolitisk situation, der hastigt er på vej mod at blive en ny kold krig, som måske i årtier vil isolere og ødelægge også Rusland.

Krigen har afsløret, at militær styrke ikke uden videre skaber sikkerhed. NATO’s samlede militære udgifter er mere end ti gange større end Ruslands, men Putins ryggesløshed har sat Vestens sikkerhedspolitik skakmat. Over for en utilregnelig modstander med atombomber kan man ikke bruge sin militære overmagt uden at risikere ragnarok.

Hvis vi vil undgå, at konflikter fører til krig, skal der udvikles en anderledes sikkerhedspolitik, som nedtrapper gennem diplomatiske virkemidler. Og som forsøger langsigtet at løse nogle af de problemer, der er konfliktskabende – som den globale ulighed og den klimabetingede underminering af betingelserne for liv.

Den danske regerings aftale med en række partier, om at udgifterne til militæret skal forøges gradvis, så der hvert år tilføres – først var det 18 milliarder kr. (med fuld effekt fra 2033), siden begyndelsen af 2024 155 milliarder over de næste ti år – peger i en forkert retning. Det enorme beløb kunne i stedet bruges til at finansiere den grønne omstilling, forbedre velfærden, forøge udviklingsbistanden og mange andre nødvendige formål. Det kan godt være at der skal bruges flere penge på sikkerhedspolitik, men det er vigtigt at overveje de sikkerhedspolitiske behov på ny. Aftalen om de 18 milliarder kr. blev indgået i stor hast efter hemmelige forhandlinger. Vi opfordrer Folketinget til at omtænke denne forhastede beslutning.

Med ’Nej til Oprustning’ vil vi bidrage til en bred folkelig bevægelse, som er åben for dialog og debat om en anderledes sikkerhedspolitik.

På det stiftende møde blev det vedtaget, at den nye organisation vil etablere en OMTÆNKE-tank, der skal gennemføre kvalificerede sikkerhedspolitiske analyser og komme med politiske forslag og indslag i den løbende debat. Mødet besluttede også at starte en underskriftindsamling, hvis fokus vil være, at underskriverne siger nej til at bruge 18 milliarder kr. til militæret uden nærmere sikkerhedspolitisk debat og opfordrer Folketinget til at genoverveje den forhastede beslutning. Se grundlag.