NEJ til Oprustning

Internationalt

February 1, 2023

Den 18. januar 2023 advarer den tyske politolog Hajo Funke mod eskalation i krigen og peger på mulighederne for forhandlinger på højt plan. Læs 2023: Für eine hochrangige Verhandlungsinitiative zur Beendigung des eskalierenden Kriegs in der Ukraine

October 20, 2022

Eskaleringsspiralen i krigen i Ukraine må høre op, siger Jeremy Shapiro, forskningsdirektør i European Council on Foreign Relations i et interview 20. oktober 2022 med den tyske avis Die Zeit. Interviewet kan også læses her

October 7, 2022

Med svækkelsen af det russiske militær, forsøget på at annektere fire regioner i det østlige Ukraine og sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 spidser det til i krigen i Ukraine. Den tyske politolog Hajo Funke advarer 7. oktober 2022 mod yderligere eskalering af krigen og ser opfordringer til våbenstilstand og forhandlinger mellem Ukraine, USA og Rusland som den centrale opgave for det europæiske diplomati*

October 1, 2022

De tyske landsdækkende netværk ’Bundesausschuss Friedensratschlag’ og ’Kooperation für den Frieden’ indkalder til decentral aktionsdag 1. oktober 2022 og kræver en ændring af politikken til fordel for fred og nedrustning. Klaus Krogsbæk har oversat appellen her

September 24, 2022

UNGA i New York gik den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi 24. september 2022 på talerstolen med en opfordring til fredsforhandlinger om krigen i Ukraine. I Berlin har politologen Hajo Funke længe talt om den rolle Kina, BRICS-landene og andre i det globale syd kan spille. Her spørger han hvor debatten om en inddæmning af krigen bliver af og peger på en række muligheder

September 12, 2022

Uffe Kaels Auring, chefredaktør ved Eftertrykket, undersøger i tre artikler Vestens rolle i krigen i Ukraine. Artiklerne er informative og rige på kilder, bl.a. til omfanget af USA’s og andre NATO-medlemmers militære træning og våbenbidrag til Ukraine. Den første behandler Afghanistan-modellen, en tidlig model for Vestens engagement i Ukraine. Den anden undersøger spørgsmålet om Vestens Ukraine-politik har været drevet af et ønske om at fremprovokere et russisk angreb på landet med henblik på at svække Rusland. Den tredje undersøger den NATO-drevne oprustning af Ukraine med udgangspunkt i Vestens tanke om at Rusland skal føle sig truet, og Ukraine skal have evnen, dvs. godt med ødelæggelsesmidler, til at skade Rusland. Den fjerde undersøger krigens informationer og ser på hvordan og hvorfra medierne henter deres viden.

September 1, 2022

Den tyske fagbevægelse DGB udsender en appel i anledning af Antikrigsdagen 1. september. En dansk oversættelse kan læses her

September 1, 2022

I en appel udsendt forud for den tyske ’Antikriegstag’ den 1. september opfordrer mere end 30 socialdemokratiske parlamentarikere og politikere til at lade ”diplomatiet gribe initiativet. Våbnene må tie!” De opfordrer til at bruge den 1. september – sammen med fagforeninger og fredsbevægelse – til at presse på for at få en sådan proces igang. Appellen er oversat af Klaus Krogsbæk her

August 30, 2022

Politologen Hajo Funke taler i en grundig analyse ‘1.SEPTEMBER 1939 – 1.SEPTEMBER 2022 for, ikke en våbenhvile, men en afbrydelse af krigen i Ukraine. Han foreslår en modernisering af fredsbegrebet og minder om Henry Kissingers forslag til at udligne magtbalancen i verden. Og meget mere.

July 20, 2022

I en analyse fra 17-20. juli 2022 ‘Wenn Wir ein Ende des Krieges wollen, müssen wir mit den Feinden verhandeln’ undersøger den tyske politolog, Hajo Funke den nye globale magtforskydning væk fra den traditionelle koldkrigsopdeling og peger på en række muligheder for en afslutning på krigen i Ukraine. Ikke mindst det der sker i BRICS-landene og det globale Syd lige nu er værd at være opmærksom på. Forfatteren efterlyser initiativer der – trods oprustning og eskalation af krigen – taler til også Vestens ansvar for fred. Funke nævner her det danske NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO)

June 22, 2022

Den tyske politolog, Hajo Funke skriver om den tyske debat i kølvandet på Ukrainekrigen „NUR DIPLOMATIE KANN KRIEG BEENDEN“ (SELENSKYI). Han efterlyser en bredere forståelse af ’sikkerhed’ og henviser til det danske initiativ, NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik. Læs mere her.