NEJ til Oprustning

Internationalt

26/01 2024

I Tyskland har en ny underskriftsindsamling mod atomoprustning til dato opnået 6.161 underskrifter. Appellen advarer bl.a. mod USA’s opstilling af hypersoniske missiler i Tyskland og opfordrer den tyske regering til at tage initiativ til forhandlinger mellem NATO-landene og Rusland for at genaktivere de annullerede nedrustnings- og begrænsningstraktater for atomvåben og konventionelle våben og fremføringssystemer. Læs mere og skriv under her

09/01 2024

USA er i færd med at modernisere sit atomvåbenarsenal på trods af alle advarsler. Se artiklen fra Scientific American 1. december 2023 her. Læs også FN’s generalsekretær Antonio Guterres’ opfordring til atomvåben-staterne om at leve op til deres forpligtelser om nedrustning her

24/10 2023Frankfurt

Det tyske metalarbejderforbund IG Metall afholdt 22.-26. oktober 2023 sin 25. ordinære kongres 2023 i Frankfurt. Ved den lejlighed vedtog de delegerede udtalelsen ’For en ansvarlig politik for fred og sikkerhed’. Udtalelsen understreger, “at forsvarsudgifter ikke må ske på bekostning af finansieringen af vigtige socialpolitiske initiativer og nødvendige offentlige investeringer for at gennemføre den socialøkologiske transformation. (…)  Vi afviser en vedvarende stigning i budgettet for oprustning og forsvar til et vilkårligt, konjunkturafhængigt toprocents-mål eller endog derover. I stedet skal forsvarsbudgettet fastsættes ud fra, hvad der er nødvendigt for at opfylde opgaverne inden det nationale-/allianceforsvar. Desuden skal midler og bestræbelser på civil konfliktforebyggelse og udviklingssamarbejde øges markant.”

30/08 2023Berlin-Dahlem

“Legitimt selvforsvar og stræben efter en retfærdig og varig fred er ikke i modstrid med hinanden”. Sådan lyder det i et fredsforslag, der blev præsenteret hos de tyske socialdemokrater SPD i Dahlem, Berlin d. 30. august 2023, Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Forslaget er udarbejdet af professorerne Dr. Peter Brandt, Dr. Hajo Funke, General a. D. Harald Kujat og Professor Dr. h. c. Horst Teltschik. Læs forslaget i dansk oversættelse Afslut krigen med en forhandlet fred her

29/06 2023

Den tyske politolog Hajo Funke har udgivet en lille bog UKRAINE. VERHANDELN IST DER EINZIGE WEG ZUM FRIEDEN som han 26. juni 2023 præsenterede på et møde arrangeret af “Ukraine Initiative. Die Waffen nieder”. Han gjorde bl.a. opmærksom på den russiske chefredaktør Margarita Simonjan, der nu taler om våbenhvile og en FN-ledet afmilitariseret zone, ja sågar om folkeafstemninger i visse områder. Læs indlægget her

09/04 2023

En af initiativtagerne til den tysk-østrigske Appel for Fred, Klaus Moegling har skrevet om den blandede modtagelse som den og andre fredsappeller har fået i Tyskland. Læs den engelske udgave af artiklen her

21/02 2023

Når vi i Vesten leverer våben til Ukraine, må vi også tage medansvar for krigens gang. Og dermed for at få den standset, skriver den tyske filosof og sociolog, Jürgen Habermas i Süddeutsche Zeitung op til årsdagen for Ruslands invasion i Ukraine. Læs artiklen i dansk oversættelse her

18/02 2023

I Tyskland har en ny fredsappel set dagens lys. En række borgere fra Tyskland, Frankrig, Tjekkiet, Holland, Østrig, Sverige, Finland, Danmark og USA advarer mod hvordan krige rundt om i verden og den stadigt øgede oprustning står i vejen for løsninger på klimakrisen og den sociale ulighed. Appellen er rettet til den tyske regering, men også til institutioner i EU og FN. NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitiks talspersoner, Henning Salling Olesen og Susanne Possing er blandt appellens støtter og anbefalere. Se den engelske udgave her

En af initiativtagerne Klaus Moegling står bag bogen NEUORDNING. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich. Bogen er oversat til engelsk under titlen REALIGNMENT. A Peaceful and Sustainably Developed Word is (still) Possible. Bogen kan hentes her

 

01/02 2023

Den 18. januar 2023 advarer den tyske politolog Hajo Funke mod eskalation i krigen og peger på mulighederne for forhandlinger på højt plan. Læs 2023: Für eine hochrangige Verhandlungsinitiative zur Beendigung des eskalierenden Kriegs in der Ukraine

20/10 2022

Eskaleringsspiralen i krigen i Ukraine må høre op, siger Jeremy Shapiro, forskningsdirektør i European Council on Foreign Relations i et interview 20. oktober 2022 med den tyske avis Die Zeit. Interviewet kan også læses her

07/10 2022

Med svækkelsen af det russiske militær, forsøget på at annektere fire regioner i det østlige Ukraine og sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 spidser det til i krigen i Ukraine. Den tyske politolog Hajo Funke advarer 7. oktober 2022 mod yderligere eskalering af krigen og ser opfordringer til våbenstilstand og forhandlinger mellem Ukraine, USA og Rusland som den centrale opgave for det europæiske diplomati*

01/10 2022

De tyske landsdækkende netværk ’Bundesausschuss Friedensratschlag’ og ’Kooperation für den Frieden’ indkalder til decentral aktionsdag 1. oktober 2022 og kræver en ændring af politikken til fordel for fred og nedrustning. Klaus Krogsbæk har oversat appellen her

24/09 2022

UNGA i New York gik den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi 24. september 2022 på talerstolen med en opfordring til fredsforhandlinger om krigen i Ukraine. I Berlin har politologen Hajo Funke længe talt om den rolle Kina, BRICS-landene og andre i det globale syd kan spille. Her spørger han hvor debatten om en inddæmning af krigen bliver af og peger på en række muligheder

12/09 2022

Uffe Kaels Auring, chefredaktør ved Eftertrykket, undersøger i tre artikler Vestens rolle i krigen i Ukraine. Artiklerne er informative og rige på kilder, bl.a. til omfanget af USA’s og andre NATO-medlemmers militære træning og våbenbidrag til Ukraine. Den første behandler Afghanistan-modellen, en tidlig model for Vestens engagement i Ukraine. Den anden undersøger spørgsmålet om Vestens Ukraine-politik har været drevet af et ønske om at fremprovokere et russisk angreb på landet med henblik på at svække Rusland. Den tredje undersøger den NATO-drevne oprustning af Ukraine med udgangspunkt i Vestens tanke om at Rusland skal føle sig truet, og Ukraine skal have evnen, dvs. godt med ødelæggelsesmidler, til at skade Rusland. Den fjerde undersøger krigens informationer og ser på hvordan og hvorfra medierne henter deres viden.

01/09 2022

Den tyske fagbevægelse DGB udsender en appel i anledning af Antikrigsdagen 1. september. En dansk oversættelse kan læses her

01/09 2022

I en appel udsendt forud for den tyske ’Antikriegstag’ den 1. september opfordrer mere end 30 socialdemokratiske parlamentarikere og politikere til at lade ”diplomatiet gribe initiativet. Våbnene må tie!” De opfordrer til at bruge den 1. september – sammen med fagforeninger og fredsbevægelse – til at presse på for at få en sådan proces igang. Appellen er oversat af Klaus Krogsbæk her

30/08 2022

Politologen Hajo Funke taler i en grundig analyse ‘1.SEPTEMBER 1939 – 1.SEPTEMBER 2022 for, ikke en våbenhvile, men en afbrydelse af krigen i Ukraine. Han foreslår en modernisering af fredsbegrebet og minder om Henry Kissingers forslag til at udligne magtbalancen i verden. Og meget mere.

20/07 2022

I en analyse fra 17-20. juli 2022 ‘Wenn Wir ein Ende des Krieges wollen, müssen wir mit den Feinden verhandeln’ undersøger den tyske politolog, Hajo Funke den nye globale magtforskydning væk fra den traditionelle koldkrigsopdeling og peger på en række muligheder for en afslutning på krigen i Ukraine. Ikke mindst det der sker i BRICS-landene og det globale Syd lige nu er værd at være opmærksom på. Forfatteren efterlyser initiativer der – trods oprustning og eskalation af krigen – taler til også Vestens ansvar for fred. Funke nævner her det danske NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO)

22/06 2022

Den tyske politolog, Hajo Funke skriver om den tyske debat i kølvandet på Ukrainekrigen „NUR DIPLOMATIE KANN KRIEG BEENDEN“ (SELENSKYI). Han efterlyser en bredere forståelse af ’sikkerhed’ og henviser til det danske initiativ, NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik. Læs mere her.

“Legitimt selvforsvar og stræben efter en retfærdig og varig fred er ikke i modstrid med hinanden”. Sådan lyder det i et fredsforslag, der præsenteres hos de tyske socialdemokrater SPD i Dahlem, Berlin d. 30. august 2023, Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Forslaget er udarbejdet af professorerne Dr. Peter Brandt, Dr. Hajo Funke, General a. D. Harald Kujat og Professor Dr. h. c. Horst Teltschik. Læs forslaget i dansk oversættelse Afslut krigen med en forhandlet fred her