NEJ til Oprustning

Medier

Tidligere vicepræsident for International Peace Bureau, den norske fredsaktivist og fortaler for fredsuddannelse, Ingeborg Breines taler her om de aktuelle krige, om hvordan verdens udgifter til oprustning i stedet kunne anvendes til tiltag mod klimaødelæggelse og voksende ulighed, og om hvad en fredskultur ville indebære. Og hun introducerer sin bog Fredskultur – utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? Se oversigt over bogens indhold her.

10/01 2024

Den danske regerings forsvarsaftale med USA er ikke bare et brud med 70 års dansk politik om ikke at ville have fremmede tropper på dansk jord, men også et potentielt brud med den danske politik om ikke i fredstid at ville have atomvåben på dansk jord. Det skriver talspersonerne for NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Henning Salling Olesen, Steen Folke og Susanne Possing i et indlæg ‘Vi vil ikke have jeres atomvåben her’ i Jyllandsposten 10. januar 2024. Indlægget kan også kan også læses her

19/12 2023

Den danske regering ønsker at indgå en forsvarsaftale med USA, men har undladt at lægge planerne frem til offentligheden, som først blev informeret 19. december 2023. Aftalen indebærer placering af amerikanske soldater og materiel på danske baser. Talspersoner for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Steen Folke, Susanne Possing og Henning Salling Olesen påpegede samme dag i et indlæg i Dagbladet Information, hvordan aftalen IKKE vil bidrage til sikkerheden i Danmark, men tværtimod øge risikoen for, at Danmark bliver inddraget i USA’s krige. Indlægget kan også læses her

01/11 2023

Nej til Oprustning – Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik har 24. oktober 2023  fremsat en udtalelse i anledning af den voldsomme konflikteskalation i Israel og Palæstina

Andre har nu stillet et borgerforslag til Folketinget om at “Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten” (ID: FT-16175).  Det finder vi er på linje med NtO’s udtalelse. Vi vil derfor opfordre medlemmer af NtO’s støttekreds til at skrive under på dette borgerforslag.

Forslaget har allerede nu – meget hurtigt – opnået flere end de 50.000 underskrifter, som er nødvendige for at blive behandlet i Folketinget. Vi finder det stadig meningsfuldt at støtte forslaget – som en tilkendegivelse af, at vi som borgere ikke støtter fortsættelse af den militære håndtering af den langvarige konflikt.

Man kan se forslaget og skrive under her
Se også kulturhistoriker Morten Things lille redegørelse om fordelingen af vandressourcerne i Israel og Palæstina her

 

 

‘Bæredygtig sikkerhedspolitik – om klimakrisen, krigen, ubuntu og feminisme i Afrika’ var titlen på et foredrag som talsperson i NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing holdt ved et møde 2. november 2023 i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. “Vi gør klogt i at vende blikket mod syd og lytte til, hvad både regeringsledere og befolkningerne, og her ikke mindst kvinderne, siger dér”, sagde Possing, og fortalte om nogle af de forskellige svar, som afrikanske kvinder kommer med. Hun har indtalt foredraget til netradioen Flygtninge og Fred, og det kan aflyttes her

02/10 2023

Dagbladet Politiken spørger 4. september 2023 i artiklen Engang var Danmark et land for fred: “Hvor blev fredsbevægelsen egentlig af?” Talsperson for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, Susanne Possing udtaler sig sammen med bl.a. historikeren Claus Bryld. I forlængelse heraf skrev fredsforsker og medlem af OMTÆNKE-tanken under NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Tarja Cronberg 2 oktober 2023 et indlæg i Politiken, hvor hun spørger, hvorfor de unge ikke reagerer mod atomtrusler på samme måde, som de reagerer på klimatruslerne.

30. august 2023

“Legitimt selvforsvar og stræben efter en retfærdig og varig fred er ikke i modstrid med hinanden”. Sådan lyder det i et fredsforslag, der præsenteres hos de tyske socialdemokrater SPD i Dahlem, Berlin d. 30. august 2023, Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Forslaget er udarbejdet af professorerne Dr. Peter Brandt, Dr. Hajo Funke, General a. D. Harald Kujat og Professor Dr. h. c. Horst Teltschik. Læs forslaget i dansk oversættelse Afslut krigen med en forhandlet fred her

29. august 2023

I anledning af den danske regerings leverance af 19 F-16-fly til Ukraine advarer talspersoner for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, Steen Folke, Susanne Possing og Henning Salling Olesen i Dagbladet Politiken 29. august 2023 om, at leverancerne snarere end at afslutte krigen vil bidrage til at forlænge den. Kommentaren Ukraine – den falske melodi blev af Politikens debatredaktion forsynet med den noget misvisende rubrik Regeringens F-16-fly giver ukrainerne falske forhåbninger 

29/06 2023

Den tyske politolog Hajo Funke har udgivet en lille bog UKRAINE. VERHANDELN IST DER EINZIGE WEG ZUM FRIEDEN som han 26. juni 2023 præsenterede på et møde arrangeret af “Ukraine Initiative. Die Waffen nieder”. Han gjorde bl.a. opmærksom på den russiske chefredaktør Margarita Simonjan, der nu taler om våbenhvile og en FN-ledet afmilitariseret zone, ja sågar om folkeafstemninger i visse områder. Læs indlægget her

12/06 2023

Medlemmer af OMTÆNKE-tanken i NEJ til Oprustning — JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Steen Folke, Susanne Possing og Tarja Cronberg skriver i kronikken i Dagbladet information 12 juni 2023 om, hvordan Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi lægger op til en ny kold krig og ‘ligeværdige partnerskaber’ – men ser reelt hen over kriserne i det globale syd

30/04 2023

Netmediet Solidaritet bad om tilladelse til at bringe et uddrag af pamfletten BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK. En nødvendig omtanke som OMTÆNKE-tanken under NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik har udgivet i marts 2023. Uddraget udgør første del af pamfletten der leverer et overblik over aktuelle kriser i verden og en kritik af den traditionelle sikkerhedspolitik, der er baseret på militær overmagt og (potentiel) krigsførelse

27/04 2023

Netmediet Flygtninge og Fred bad Susanne Possing, medlem af OMTÆNKE-tanken under NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik fortælle hvordan hun præsenterede pamfletten Bæredygtig sikkerhedspolitik. En nødvendig omtanke på initiativets konference på Christiansborg d. 24. marts 2023. Hør indlægget her

18/04 2023

Susanne Possing, talsperson for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik deltog i 28. marts 2023 i et debatmøde i Georg Brandes Selskabet: ‘Er bæredygtig krig mulig?’. Hendes oplæg ligger her. Det er også trykt som kronik i arbejderen 18. april 2023 

15/04 2023

I et indlæg med titlen ‘Vi har brug for at knytte kampen for miljøet og biodiversiteten sammen med kampen for fred’ i Dagbladet Politiken 15. april 2023 omtaler forfatteren Merete Pryds Helle det debatmøde i Georg Brandes Selskabet: ‘Er bæredygtig krig mulig?’ som Susanne Possing, talsperson for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik deltog i 28. marts 2023 sammen med bl.a. Trine Pertou Mach, EL. Pryds Helle henviser til Palmekommissionens begreb om Fælles Sikkerhed, som Susanne Possing mindede om i sit oplæg ved mødet, og gør opmærksom på at man med nutidens store miljø- og biodiversitetskrise in mente kan tilføje, “at ingen kan føle sig sikker, hvis ikke vores livsgrundlag er sikret mod krigens ødelæggelser.”

03/04 2023

Medlem af koordinationsudvalget i NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, Lars Bo Petersen, holdt tale ved Socialistisk Folkepartis årsmøde  i Kolding 1-2. april 2023. Lars Bo Petersen er kritisk over for SF’s ønske om at deltage i forsvarsforliget. Talen vakte debat og blev omtalt i Dagbladet information 3. april 2023

05/04 2023

Sveriges tidligere statsminister socialdemokraten Stefan Löfven optrådte på NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitiks konference 24. marts 2023 og udtalte sig i den forbindelse til Dagbladet Politiken om mulighederne for at gøre brug af Olof Palmes begreb om Fælles Sikkerhed i den aktuelle krig i Ukraine. Se også Stefan Löfvens tale på konferencen. Alle oplæg til konferencen kan hentes her. Konferencen blev også omtalt i Dagbladet Information  27. marts 2023. Og i arbejderen 6. april 2023 og 21. april 2023

20/03 2023

OMTÆNKE-tanken i NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik advarer i Politikens kronik 20. marts 2023 mod den omsiggribende oprustning og argumenterer for opmærksomhed over for de andre store trusler mod den globale sikkerhed: klima- og biodiversitetskrisen og den globale ulighed. Baggrunden for kronikken er OMTÆNKE-tankens pamflet BÆREDYGTIG SIKKERHEDSPOLITIK. En nødvendig omtanke. Marts 2023. Den kan hentes her.

02/03 2023

OMTÆNKE-tanken under Nto udgiver 2. marts 2023 pamfletten Bæredygtig sikkerhedspolitik – en nødvendig omtanke. I erkendelse af de mange, indbyrdes og komplekst forbundne kriser, som verden i dag er truet af, har OMTÆNKE-tanken undersøgt disse kriser og relationerne imellem dem og har udarbejdet et bud på hvilke problemer en bæredygtig sikkerhedspolitik skal levere et svar på. Formålet er at pamfletten kan bruges som grundlag for debat og analyse og føre til nytænkende indlæg i den sikkerhedspolitiske debat. Hent pamfletten her

24/02 2023

Næstforperson i RIKO Jørn Boye Nielsen og talsperson for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing siger lidt om mulighederne for forhandlinger om krigen i Ukraine. Læs interviewet her

21/02 2023

Talsperson for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, Steen Folke deltog 16. februar 2023 i programmet Alis Fædreland på radio 24syv om spændingerne mellem Kina og Taiwan. Podcasten kan høres her

01/12 2022

Talsperson for NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing svarer 30. november 2022 på Marek Treiman Nej til at give efter for truslen mod vores demokratiske verdensorden, en kritik af hendes indlæg fra 19. oktober 2022 i POV. International, Nej til en politik bygget på angst. Susanne Possing svarer ved at gå lidt tilbage i historien. Svaret Der findes andre løsninger end de militære i Ukraine kan læses her.

22/10 2022

Tarja Cronberg og Steen Folke, begge aktive i NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, skriver i oktober 2022 om faren ved atomvåben. De opfordrer til at Danmark arbejder for at FN’s Forbudstraktat mod atomvåben bliver gjort til virkelighed. Politiken ønskede ikke at bringe artiklen. Den kan læses her

19/10 2022

Talsperson for NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing skriver 19. oktober 2022 i POV. International om hvorfor en bæredygtig sikkerhedsorden ikke kan tage udgangspunkt i angst, men må bygge på befolkningernes behov for sikker adgang til fødevarer og bæredygtig energi

13/10 2022

Medlem af NtOs OMTÆNKE-tank Trine Pertou Mach gør 13. Oktober 2022 i magasinet Ræson opmærksom på at de største sikkerhedspolitiske udfordringer hverken kan eller bør løses alene militært. De kan kun løses gennem øget og forstærket internationalt samarbejde og institutioner. Og i respekt for fælles spilleregler, øget diplomati og dialog

06/10 2022

Talsperson for NEJ til Oprustning –JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik Susanne Possing holdt 6. oktober 2022 tale ved Klimapåmindelsens gademøde i Rigsdagsgården ved Christiansborg: “Klimakrisen kræver dramatisk CO2-reduktion. Krigen i Ukraine kalder på global sikkerhed – ikke accept af militær konfrontation og oprustning”. Talen kan læses her

14/09 2022

Jørgen Harboe anklager 14. september 2022 i Globalnyt NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik for ‘gammeldags pacifisme’. Talsperson for NtO, Steen Folke svarer 18. september 2022 med indlægget Omfattende oprustning vil ikke ændre på Ruslands atomtrusler

13/09 2022

NtO modtager 13. september 2022 Fredsprisen på 15.000 kr. fra Carl Scharnbergs Uofficielle Fond. ”Det er i øjeblikket trange tider for dem, som taler imod oprustning. Når der er krig, bliver krigen altid brugt som undskyldning for yderligere oprustning, og som anledning til at tysse på dem, der taler for en fredelig udvikling”, siger medlem af bestyrelsen for Carl Scharnbergs Uofficielle Fond, Finn Sørensen. Tak for prisen og anerkendelsen af vort arbejde

30/08 2022

Fredsforsker og aktiv i NtO, Tarja Cronberg skriver i Dagbladet informations kronik 30. august 2022 om de to internationale aftaler som ‘styrer’ verdens atomvåben. Hun opfordrer til at ikke bare det politiske Danmark, men også civilsamfundet tager stilling til spørgsmålet om forbud mod atomvåben. Kronikken kan også læses her 

24/08 2022

Dagbladet Information opfordrer NtO til at bidrage til en særavis i anledning af halvårsdagen for Ruslands invasion i Ukraine. Talspersoner for NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik, Susanne Possing, Henning Salling Olesen og Steen Folke stiller i indlægget 24 august 2022 en række spørgsmål til den rådende militære og mentale oprustning. Indlægget kan også læses her

18/08 2022

I anledning af Thomas Ubbesens kronik i Dagbladet Politiken 18. august 2022 anlægger talsperson i NtO, Henning Salling Olesen et socialpsykologisk blik på den folkelige nationalisme. Han opfordrer til at opretholde en kritisk dialog med det russiske civilsamfund. Indlægget kan læses her

11/08 2022

Ved et arrangement i Folkets Hus, Nørrebro afholdt af Internationalt Forum 11.august 2022 i anledning af Danish Defence Annual Conference 2022 talte Karen Helveg Petersen om Imperialisme og våbenindustri eller: Hvad er forbindelsen mellem imperialisme og militarisme? Indlægget findes på engelsk her

12/08 2022

I anledning af den amerikanske stjernefotograf Annie Leibovitz’ fotoserie i magasinet Vogue hænges talsperson for NtO Susanne Possing 2. august 2022 ud på lederplads i Berlingske for at svigte Ukraine. Susanne Possing anholder i Berlingske d. 12. august 2022 lederens antagelser og konklusioner. Indlægget kan også læses her

29/07 2022

DRs Deadline 29. juli 2022 talte fredsforsker Isabel Bramsen og historiker Claus Bryld om nødvendigheden af et modsvar til den rådende oprustningsbevægelse og nævnte i den forbindelse NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik

24/07 2022

Ved at flytte vægten fra militær til fattigdomsbekæmpelse og klimaindsats vil flere mennesker kunne se frem til et liv i sikkerhed, skriver medlemmer af NtO, Peder Agger og Palle Bendsen 24. juli 2022 i Politiken. Indlægget kan også læses her.

17/07 2022

I en analyse fra 17-20. juli 2022 ‘Wenn Wir ein Ende des Krieges wollen, müssen wir mit den Feinden verhandeln’ undersøger den tyske politolog, Hajo Funke den nye globale magtforskydning væk fra den traditionelle koldkrigsopdeling og peger på en række muligheder for en afslutning på krigen i Ukraine. Ikke mindst det der sker i BRICS-landene og det globale Syd lige nu er værd at være opmærksom på. Forfatteren efterlyser initiativer der – trods oprustning og eskalation af krigen – taler til også Vestens ansvar for fred. Funke nævner her det danske NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO)
Indlægget findes også her

03/07 2022

Karen Helveg Petersen skriver om NATO og forsvarsforbeholdet i lyset af Ukrainekrigen. Læs her

29/06 2022

Talsperson for NtO, Susanne Possing kommenterer i Dagbladet Information 7. juli 2022 et opråb fra Slavoj Zizek samme sted 29. juni 2022 om et stærkere NATO. Hun peger bl.a. på de oversete konsekvenser som oprustning, krig og genopbygning har på klimaet. En lidt længere version af indlægget kan læses her

27/06 2022

Lars Bo Petersen, NtO’s koordinationsudvalg, deltog 27. juni 2022 i OSCE’s webinar om fælles sikkerhed i lys af Ruslands invasion i Ukraine og det øgede atomare trusselsbillede. Find alt om oplæg og dokumenter i forbindelse med webinaret her

25/06 2022

Talsperson for NtO, Steen Folke fortæller Janus Rønbach og Jonas Neivelt fra RadioAktiv om militærnægtelse i 1960’erne, fredsbevægelsens udvikling fra Kampagnen mod Atomvåben over Vietnambevægelsen, kampen mod mellemdistanceraketterne og frem til dagens NtO her

21/06 2022

I anledning af at Holger K. Nielsen er udpeget som særlig repræsentant ved FN, minder Knud Vilby i en artikel i Globalnyt om den tætte sammenhæng mellem klimapolitik og sikkerhedspolitik

15/06 2022

Fredsforsker Tarja Cronberg og talsperson for NtO, Steen Folke skriver i Politikens kronik 15. juni 2022 om behovet for at udvikle en bæredygtig sikkerhedspolitik. Kan også læses her

10/06 2022

Talspersoner for NtO, Susanne Possing, Henning Salling Olesen og Steen Folke besvarede 10. juni 2022 en leder i Dagbladet Information, hvor Rune Lykkeberg anpriser udfaldet af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, men glemmer at tale om den oprustning som var anledning til afstemningen.

10/06 2022

Talspersoner for NtO, Susanne Possing, Henning Salling Olesen og Steen Folke publicerede 2. maj en kronik som svar på Informations artikel om polariseringen af den offentlige debat. Kan også læses  her

16/04 2022

Talsperson for NtO, Susanne Possing udtalte sig 16. april 2022 til Dagbladet Information om hvorvidt krigen i Ukraine har medvirket til en polarisering af den offentlige debat

31/05 2022

Podcasten Revolutionen 24syv inviterede talsperson for NtO, Susanne Possing i studiet d. 31. maj 2022, dagen før afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet. Her talte hun med Tobias Clausen, folketingskandidat og politisk rådgiver for Enhedslisten og podcastværterne Laura Na Blankholm og Eskil Halberg om baggrunden i krigen i Ukraine og argumenterne for at stemme ja eller nej

29/05 2022

Talspersoner for NtO, Steen Folke og Susanne Possing udtalte sig søndag aften d. 29. maj til den fransk-tyske TV-kanal ARTE TV om NTO

17/05 2022

I anledning af Sveriges og Finlands ansøgning om NATO-medlemskab blev talsperson for NtO, Henning Salling Olesen interviewet af DR P1 Orientering 17. maj 2022. Han fortalte om NtOs tanker om nedrustning, fra 47:27