NEJ til Oprustning

Internationalt

I en analyse fra 17-20. juli 2022 ‘Wenn Wir ein Ende des Krieges wollen, müssen wir mit den Feinden verhandeln’ undersøger den tyske politolog, Hajo Funke den nye globale magtforskydning væk fra den traditionelle koldkrigsopdeling og peger på en række muligheder for en afslutning på krigen i Ukraine. Ikke mindst det der sker i BRICS-landene og det globale Syd lige nu er værd at være opmærksom på. Forfatteren efterlyser initiativer der – trods oprustning og eskalation af krigen – taler til også Vestens ansvar for fred. Funke nævner her det danske NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik (NTO)

“Legitimt selvforsvar og stræben efter en retfærdig og varig fred er ikke i modstrid med hinanden”. Sådan lyder det i et fredsforslag, der præsenteres hos de tyske socialdemokrater SPD i Dahlem, Berlin d. 30. august 2023, Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Forslaget er udarbejdet af professorerne Dr. Peter Brandt, Dr. Hajo Funke, General a. D. Harald Kujat og Professor Dr. h. c. Horst Teltschik. Læs forslaget i dansk oversættelse Afslut krigen med en forhandlet fred her