NEJ til Oprustning

NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik

NEJ til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik er en organisering af bekymrede borgere der reagerer mod den unødige oprustning og militarisering af udenrigs- og sikkerhedspolitikken som den danske regering med ekstra 18 milliarder kroner har lagt op til (fuldt indfaset fra 2033, med regeringsskiftet i december 2022 fremrykket til 2030).

Vi ønsker at gå op imod de konfliktskabende trusler, som også, og ikke mindst, klimakrisen og verdens eskalerende ulighed udgør. Derfor arbejder vi for at udvikle en bæredygtig sikkerhedspolitik.

Vi opfordrer til, at man begynder at tale om, hvad de militære milliarder ellers kunne bruges til i en tid, hvor vi alle er truet af klimakrisen. Og om den sociale og økonomiske ulighed, som udfordrer sikkerheden globalt og internt i mange lande, ikke mindst i det globale syd. Millioner af mennesker mangler rent vand og ordentlig mad, og alt for mange steder er man allerede for sent ude med omstillingen til grøn energi og produktion.

Hvis vi vil undgå, at konflikter fører til krig, skal vi udvikle en ny sikkerhedspolitik. Én, der nedtrapper gennem konfliktmægling og diplomatiske virkemidler, bygger på indsigt og viden om andre landes interesser og behov, og som forsøger langsigtet at løse nogle af de konfliktskabende problemer.