NEJ til Oprustning

Underskriftsindsamling

NEJ til at bruge yderligere 18 milliarder kr. om året på militæret

NtO har i juni 2022 startet en underskriftsindsamling som opfordrer Folketinget til at omgøre den beslutning om yderligere 18 milliarder kr. om året på militæret som regeringen og en række partier i hast har truffet i foråret 2022.

NtO opfordrer her på siden og gennem en annonce i Politiken 22. juni 2022 til at sige nej til den forhastede og unødvendige beslutning om mere oprustning. Opfordringen er anbefalet af en række mennesker der repræsenterer kunst, kultur, politik og videnskab.

Vi siger NEJ til at bruge yderligere 18 milliarder kr. om året på militæret

Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at udgifterne til militæret i løbet af nogle år skal forøges med 18 milliarder kr. hvert år, fuldt indfaset fra 2033 (med regeringsskiftet i december 2022 fremrykket til 2030). Det er vi modstandere af. Et så stort beløb kan med fordel i stedet bruges til at sikre os mod klimaødelæggelserne, finansiere den grønne omstilling, bremse den voksende ulighed, forbedre velfærden og forøge udviklingsbistanden. Aftalen om de 18 milliarder blev indgået i stor hast efter hemmelige forhandlinger i en oppisket krigsstemning. Vi opfordrer Folketinget til at gentænke denne beslutning, som ikke blot vil bidrage til yderligere eskalering af krigsfaren i verden, men også i en årrække vil medføre, at andre områder vil få tilført færre midler.

Anbefalere

Skriv under her: