NEJ til Oprustning

Underskriftsindsamling

Danmark som atomvåbenfrit område

Nej til USA-Baser – Nej til atomvåben – Nej til fremmede tropper på dansk jord

Den danske regering har gennem to år ført hemmelige forhandlinger med USA om i fredstid at oprette amerikanske baser i Danmark. Aftalen er først offentliggjort, efter at den er indgået. Men der forestår nu en proces, hvor aftalen skal godkendes i Folketinget og udmøntes i lovgivning.

Vi er modstandere af denne aftale, som vil binde Danmarks sikkerhedspolitik snævert sammen med USA, og som er uopsigelig i ti år.
De amerikanske styrker får eneret til lokaliteter på dansk territorium, hvor krigsmateriel kan opbevares uden mulighed for dansk kontrol. Amerikanske soldater vil være under amerikansk jurisdiktion (domsmyndighed). I realiteten er der tale om en indskrænkning af dansk suverænitet.

Den danske regering vil med denne aftale ikke kunne forhindre, at USA opbevarer atomvåben i landet i kortere eller længere tid. USA oplyser aldrig, om de opbevarer atomvåben på deres fly, skibe og baser.

Disse planer vil ikke øge Danmarks sikkerhed. Tværtimod risikerer vi at blive inddraget i USA’s krige og at blive bombemål for USA’s fjender.

Vi ønsker ikke udstationering af fremmede tropper på dansk jord.

Vi opfordrer Folketinget til at stemme imod aftalen og dens omsætning i lovgivning.

Alle underskrifter vil blive bragt i en større annonce i Politiken senere på året.

Skriv under her på siden: